Tehnologija strojarskih instalacija, udžbenik

Proizvođač: Element
SKU: 6268
Kataloški broj: 52226
139,00 kn
18,45 €
Udžbenik je predviđen za učenike trogodišnjih strukovnih škola na području strojarstva u jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Može se reći da je u njemu sadržana tehnologija zanimanja na koju se odnosi. Ovaj udžbenik pokriva sljedeće obrazovne profile: vodoinstalater, plinoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije.

Naziv udžbenika ujedno je i naziv nastavnog predmeta koji se predaje tijekom druge godine učenja navedenih obrazovnih profila. Gradivo obrađeno ovim udžbenikom u skladu je s planom i programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. U svakom poglavlju dani su ključni pojmovi koji upućuju na sadržaj poglavlja i ciljevi kako bi učenik znao što treba usvojiti. Nakon obrađenih sadržaja pojedinih poglavlja predložena su i pitanja za ponavljanje i provjeru usvojenog znanja. Uz ovaj je udžbenik predviđeno korištenje radne bilježnice koja s njim čini cjelinu te olakšava svladavanje gradiva.
Close